Akademien sammanträder onsdagen den 5 april 2017 mellan kl 17.00 (OBS TIDEN) och ca 19.10 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten.

ÖPPEN DEL

 1. Akademisammankomsten öppnas.
 2. ”Kemiskt stridsmedel vid lönnmord”
 3. Vi hör dagligen om personer som på olika sätt har bragts om livet. En del sätt är mer spektakulära än andra. Att på allmän plats nyttja giftiga kemikalier kan för en åskådare verka överdrivet, men det har ändå skett nyligen i Malaysia.

  Britt Karlsson, forskare från FOI i Umeå, kommer att berätta mera om detta.

 4. ”Svensk vapenexport år 2016”
 5. Regelverket för vapenexport är för närvarande under debatt mot bakgrund av förväntat förslag till ny lagstiftning.

  Ledamoten Jan-Erik Lövgren, avdelning IV ger en översikt över svensk vapenexport år 2016.

PAUS ca 18.00 (Önskemål om öl/vatten och smörgås anmäls vid anmälan).

SLUTEN DEL

 1. Protokollet från föregående sammankomst.
 2. Under rubriken ”Hur tänker de i Peking? Kinesisk säkerhetspolitik i historisk belysning” redogör ledamoten i avdelning VI, Lars Fredén för några iakttagelser om kinesisk säkerhetspolitisk i teori och praktik som han gjort under studier och tjänstgöring i landet sedan 1979, senast som Sveriges ambassadör i Peking 2010-2016.
 3. Övriga frågor

Anmälan ej längre möjlig.
 

Välkomna!

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Sändlista

Ledamöter
FHS
Särskilt inbjudna
Revisorer