Kungen har den 6 juni beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus. Bland de som förlänas medaljer återfinns två akademiledamöter, ledamoten Dag Hartelius och ledamoten Lars-Erik Lundin. Båda förlänas H.M. Konungens medalj 12:e storleken i Serafimerordens band. Ledamoten Dag Hartelius för framstående insatser inom svensk stats- och utrikesförvaltning och ledamoten Lars-Erik Lundin för framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning.

Medaljutdelning sker på Kungl. Slottet tisdagen den 13 juni.