Genlt Dennis Gyllensporre och Öv 1. Ulf Henricsson

För första gången på nästan 50 år har de kungliga riddarordnarna förlänats till exceptionella svenskar. Ordensmottagarna har nominerats av allmänheten. Regeringen har därefter ställt sig bakom namnförslagen och H.M. Konungen har i dag, på förord av regeringen, fattat det formella beslutet varvid två ledamöter förlänas Kungl. Svärdsorden.

Generallöjtnant Dennis Gyllensporre
Kommendör med stora korset
För utomordentligt ledarskap under krigsliknande förhållanden i Mali

Överste av 1. graden Ulf Henricsson
Kommendör av första klassen
För mycket föredömligt ledarskap under krigsliknande förhållanden i forna Jugoslavien

Utdelningen kommer att äga rum vid en ordensceremoni på Kungl. Slottet den 31 maj.