Ledamoten Michael Sahlin mottog den 21 februari  HM Konungens medalj i 12 storleken av Serafimerordens band ”för framstående insatser inom svensk stats- och utrikesförvaltning”.

Sahlin är fil dr i statskunskap vid Uppsala Universitet, ambassadör och f d generaldirektör. Han har tidigare varit statssekreterare i försvarsdepartementet och kanslichef i riksdagens försvarsutskott. Han var den förste generaldirektören för Folke Bernadotteakademin, ambassadör i bl a Turkiet, f d Jugoslavien, Makedonien och Norge samt EU:s specielle representant  i Makedonien.