Kallelse / inbjudan

Akademien sammanträder onsdagen den 18 mars 2020 mellan kl. 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten. Anmälan krävs och sker via knappen nedan.

Alla avdelningar sammanträder mellan kl. 15.00 och 16.15. Bl a ska kandidater för inval prioriteras. Se separata kallelser.

Öppen del

 1. Akademisammankomsten öppnas.
 2. Rysk A2/AD förmåga – en hård realitet? Ett operativt/taktiskt förhållningssätt”.
  Inträdesanförande av ledamoten Fredrik Ståhlberg med kommentarer av ledamoten Michael Claesson.
 3. Tankar för dagen – Svensk försvarsplanering, hur är det tänkt”.
  En lägesrapport av chefen för Högkvarterets inriktningsavdelning, generalmajor Michael Claesson.
 4. ”Ett idéutkast för markoperativ ledning med grund i militärstrategiskt viktiga områden i Sverige”.
  Redovisning från delprojektet Markstridskrafter (SES) av ledamoten Jan Mörtberg.

PAUS ca 18.00 – 18.20 (Önskemål om öl/vatten och smörgås uppges i anmälan.)

 1. Fortsatt lägesorientering om aktuella (knäck)frågor inom delprojektet Markstridskrafter (SES) av ledamoten Jan Mörtberg.

Sluten del

 1. Protokollet från föregående sammankomst.
 2. Övriga frågor.

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Sändlista
Ledamöter
FHS
Revisorer