Akademien sammanträder onsdagen den 13 april 2016 mellan kl 16.45 (fastställt) och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten.  

Öppen del

 1. Akademisammankomsten öppnas.
 2. ”När pendeln svänger: förutsättningar för en modern folkförankring”
  Inträdesanförande av ledamoten Lena Bartholdson.I regeringens senaste försvarspolitiska inriktningsproposition betonas vikten av ett fungerande totalförsvar. Det samlade totalförsvaret kräver ett brett engagemang och folkförankring är i sammanhanget avgörande. Vad innebär egentligen folkförankring och hur ser förutsättningarna ut för ett folkförankrat, modernt totalförsvar idag?

  PAUS ca 17.40 (Önskemål om öl/vatten och smörgås anmäls här.

 3. ”The strange nature of the 2016 presidential campaign: Is America tired of world leadership?”
  Föreläsning av kallade ledamoten, Dr. Dov Zakheim från USA. Åren 2001-2004 var han Under Secretary of Defense i president Bushs första administration. Numera är han Senior Advisor vid Center for Strategic and International Studies i USA.

SLUTEN DEL

 1. Protokollet från föregående sammankomst.
 2. Övriga frågor.
 3. Sammankomsten avslutas.

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Sändlista
Ledamöter
FHS
Revisorer