Under benämningen Krigsvetenskap i det 21:a århundradet har Akademien under tre år arbetet med en studie som omfattar ett framtida militärt och civilt försvar.

11-12 april genomfördes projektets slutkonferens i IVA:s lokaler med deltagande av ett drygt hundratal personer. Utvecklingen i vår omvärld belystes mycket initierat av ambassadör Veronica Wand-Danielsson efterföljt av en paneldiskussion modererad av Anna Wieslander och med deltagande av ledamöterna Katarina Enberg, Carolina Vendil-Pallin och Gunilla Herolf.

Teknikutvecklingen behandlades av två ytterligt kunniga på området, kallade ledamoten Sverre Diesen och professor Bo Dahlbom. I efterföljande paneldebatt deltog Pontus de Laval samt ledamöterna Martin Rantzer, Mats Olofsson och Lars Nylén. Moderator var ledamoten Sven Christer Nilsson.

Över det viktiga ämnet samhällets utveckling och sårbarhet talade ledamoten Sven Christer Nilsson varefter en intressant paneldiskussion följde som modererades av Helena Stålnert och med deltagande av Karolina Ekholm, Pontus Braunerhjelm och ledamoten Sven Christer Nilsson.

Ett intresseväckande spel presenterades av hedersledamoten och projektledaren Frank Rosenius och ledamoten Karlis Neretnieks med en responderande grupp med ledamöterna Jan Nygren, Peter lagerblad, Jörgen Ericsson, Anders Persson, Bo Richard Lundgren, Anders Carell, Björn Körlof och Lars Nylén.

Slutsatserna från projektet presenterades av Ledamoten Anders Carell där ledamoten Lena Bartholdsson därefter kunde moderera en frågestund med deltagande av ledamöterna Jan Mörtberg, Peter Lagerblad, Mats Olofsson och Karlis Neretnieks.

Ledamoten Björn von Sydow kunde därefter i sin egenskap av försvarsberedningens ordförande presentera beredningens slutsatser och förslag varefter avslutningsorden framfördes av Styresmannen Mikael Odenberg.

Denna summariska, ytterst översiktliga presentation av konferensen har sin motsats i de inspelningar som gjorts och som återger detta ytterligt intressanta evenemang i sin helhet.

 
Tommy Jeppsson

 
Videoupptagning från dag 1 »
Videoupptagning från dag 2 »