Foto: Cia Liljeton, Exray

Från vänster Christina och Christopher G. Cavoli, Pål Jonson och Micael Bydén (foto: Cia Liljeton, Exray).

Måndagen den 13 november genomfördes den 227:e högtidssammankomsten i gamla Börshuset vid Stortorget i Stockholm. Mot bakgrund av Sveriges medlemsansökan till Nato var the Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), general Christopher G. Cavoli inbjuden som högtidstalare. Förutom Cavoli fanns även H.K.H Prins Carl Philip samt ledamöterna försvarsminister Pål Jonson och överbefälhavaren Micael Bydén bland gästerna.

I hälsningsanförandet lyfte akademiens styresman, Björn von Sydow fram akademien som en Think Tank och de arbeten som bedrivs. Sammankomsten avslutades med ett högtidstal av general Cavoli, i vilket han betonade att Nato behöver Sverige, ett Nato som är i full fart med att ställa om från att hantera kriser till att kunna försvara alliansens territorium i krig.

Närvaron i akademien av Natos högste militära företrädare får anses vara en historisk tilldragelse, vilken ger uttryck för Sveriges kommande engagemang i den transatlantiska försvarsalliansen.

Efterföljande högtidsmiddag intogs i rikssalen på Karlbergs slott. De belönades tack framfördes i år av akademiens avgångne andre sekreterare, ledamoten Gunnar Magnusson och det avslutande tacktalet framfördes av försvarsminister Pål Jonson som lyfte fram betydelsen av de arbeten som akademien bedriver.