Akademien Online2021-10-22T17:26:29+02:00

Akademien Online

Akademien online 13 okt 2021

Referat från Kungliga Krigsvetenskapsakademiens sammankomst 13 oktober 2021 kl 1630-1900 Akademiens styresman Sverker Göranson Styresman Sverker Göranson hälsade alla välkomna till dagens öppna möte i Kungl Krigsvetenskapsakademien. Mötet innehöll tre större aktiviteter: Inträdesanförande av ledamoten Annika Brändström i avdelning V, ”Vad krävs av framtidens krishanterare?” Inträdesanförande av ledamoten Patrik Oksanen i avdelning VI, ”Solidaritet som avskräckning mot cyber- och [...]

By , |22 okt 2021|

Akademien online 22 sept 2021

Referat avseende Kungliga Krigsvetenskapsakademiens möte den 22 september 2021 kl 1600-1900 Akademiens styresman Sverker Göranson Styresman Sverker Göranson hälsade alla välkomna till dagens öppna möte i Kungl Krigsvetenskapsakademien. Mötet innehöll tre större aktiviteter: Inträdesanförande av ledamoten Jon Wikingsson i avdelning II, ”Enbart högteknologiska system gör dig inte till vinnare – försök vara listigare än så” Panelsamtal rörande ”Marin Strategi [...]

By |25 sep 2021|

Akademien online 26 maj

Akademien online 26 maj Krigsvetenskapsakademien online onsdagen den 26 maj består av två inträdesanföranden, vilka behandlar försvars- och säkerhetspolitik i våra grannländer, Danmark och Norge, samt en lägesrapport från regeringens utredare av materielförsörjningsstrategin. Sändningen leds av akademiens styresman, förutvarande överbefälhavaren Sverker Göranson. Under sändningen biträds han av ordföranden för akademiens avdelning för militärteknik, överste [...]

By |11 maj 2021|

Akademien online 21 april

Akademien online 21 april Sjukvården i ett stärkt totalförsvar och Konsten att bemästra en pandemi Krigsvetenskapsakademien online den 21 april handlar om viktiga frågeställningar i en tid när det civila försvaret ska rustas upp.  En rör vår sjukvårdsberedskap i kris och krig. En annan rör beslutsfattning under svåra förhållanden. Det är ämnesområden, bland flera, [...]

By |9 apr 2021|

Akademien online 17 mars

Krigsvetenskapsakademien online onsdagen den 17 mars behandlar olika aspekter på markstridskrafternas utveckling, från verkställandet av försvarsbeslutet från december 2020 till ett framtida perspektiv mot 2035, samt tankar om krigföring i Baltikum. En viktig utgångspunkt är erfarenheter från akademins projekt KV21 (Krigsvetenskap i det 21.århundradet), en annan den försvarspolitiska inriktningen och dess krav på en växande [...]

By |11 mar 2021|

Säkerhetspolitik och icke-militära hot

Den digitala sammankomsten 17 februari innehöll två inträdesanförande, om central- respektive nordeuropeisk säkerhetspolitik, och ett samtal om icke-militära hot. Se hela webinaret i efterhand här Sammankomsten inleddes av styresmannen Sverker Göransson som hälsade välkommen med reflektioner kring coronaläget och dagens agenda. Det första inträdesanförandet hölls av ledamoten ambassadör Dag Hartelius under rubriken ”Centraleuropeiska säkerhetsprioriteringar”, utifrån en komparativ analys av de [...]

By |23 feb 2021|

Krishantering – i fredstid, gråzon och under pandemi

Akademisammankomsten den 9 december 2020 hade fredstida kriser som genomgående tema. Ett högaktuellt tema i en tid som ställer samhället inför många utmaningar. Se hela webinaret i efterhand här Ledamoten Rickard Knutsson beskrev i sitt inträdesanförande djurens roll i livsmedelsförsörjningen. Inte minst den rådande Coronapandemin har fått allt fler att förstå att människa, djur och ekosystem hänger intimt ihop. Knutsson [...]

By |14 dec 2020|

Gamla sanningar för framtida bruk

Akademisammankomsten 22 oktober fokuserade på flera sätt på hur vi skall använda gamla sanningar och bygga framåt utan att återvända tillbaka till vad som funnits innan. Flera av de ämnen som berördes är sådana som på många sätt alltid varit aktuella, eller som nu åter hamnat i fokus, där utmaningen ofta ligger i att skapa en förmåga utifrån [...]

By |23 okt 2020|
Till toppen