Akademien Online2021-02-23T14:47:30+01:00

Akademien Online

Säkerhetspolitik och icke-militära hot

Den digitala sammankomsten 17 februari innehöll två inträdesanförande, om central- respektive nordeuropeisk säkerhetspolitik, och ett samtal om icke-militära hot. Se hela webinaret i efterhand här Sammankomsten inleddes av styresmannen Sverker Göransson som hälsade välkommen med reflektioner kring coronaläget och dagens agenda. Det första inträdesanförandet hölls av ledamoten ambassadör Dag Hartelius under rubriken ”Centraleuropeiska säkerhetsprioriteringar”, utifrån en komparativ analys av de [...]

By |23 feb 2021|

Krishantering – i fredstid, gråzon och under pandemi

Akademisammankomsten den 9 december 2020 hade fredstida kriser som genomgående tema. Ett högaktuellt tema i en tid som ställer samhället inför många utmaningar. Se hela webinaret i efterhand här Ledamoten Rickard Knutsson beskrev i sitt inträdesanförande djurens roll i livsmedelsförsörjningen. Inte minst den rådande Coronapandemin har fått allt fler att förstå att människa, djur och ekosystem hänger intimt ihop. Knutsson [...]

By |14 dec 2020|

Gamla sanningar för framtida bruk

Akademisammankomsten 22 oktober fokuserade på flera sätt på hur vi skall använda gamla sanningar och bygga framåt utan att återvända tillbaka till vad som funnits innan. Flera av de ämnen som berördes är sådana som på många sätt alltid varit aktuella, eller som nu åter hamnat i fokus, där utmaningen ofta ligger i att skapa en förmåga utifrån [...]

By |23 okt 2020|

Akademien online 7 okt

Inspelningen från 7 okt kan fortsatt ses via den här länken Lyssna på ledamoten Anna Wieslander tala om USA:s roll i världen och konsekvenser för Europa. Ledamoten Mats Helgesson och professor Christer Fuglesang om hur rymden bör nyttjas mer för svenskt totalförsvar samt ledamoten och andres styresmannen Björn von Sydow som ger sin syn inför kommande försvarsbeslut. Du måste registrera [...]

By |8 okt 2020|

Akademien online 16 sept

Akademiens första webbsända sammankomst blev mycket lyckad. Inspelningen kan fortsatt ses via den här länken Du måste registrera dig med namn och epostadress för att få tillgång till inspelningen. Lyssna på ledamöterna Bruce Acker om US Space Force, Kristina Bergendal om hur vi navigerar i Sahel samt Carolina Vendil Pallin om Putins Ryssland hösten 2020.

By |17 sep 2020|
Till toppen