Den 7 oktober mellan klockan 16.00 och 18.45 genomförs bland annat en föreläsning om hur rymden bör bli en del av vårt totalförsvar. Ansvarig är delprojektet Luftkrigsvetenskap inom projektet SES (Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv). Under programpunkten medverkar den svenska astronauten Christer Fuglesang.

Sändningen leds av akademiens andre styresman, förutvarande försvarsministern Björn von Sydow. Under hela sändningen kommer det att finnas möjlighet att chatta med de föredragande.

Akademiens ledamöter och intresserade i övrigt är varmt välkomna att följa webbsändningen här

Program

Klockan Programpunkt Medverkande
16.00 Välkomsthälsning Andre styresman Björn von Sydow
16.05 USA:s roll i världen och konsekvenser för Europa Ledamoten Anna Wieslander
16.55 Paus
17.00 Rymden bör nyttjas mer för svenskt totalförsvar Ledamoten Mats Helgesson och professor Christer Fuglesang
18.10 Paus
18.15 Inför kommande försvarsbeslut Andre styresman Björn von Sydow
18.45 Avslutning

Det Kalla krigets slut innebar också slutet för det bipolära internationella systemet. USA blev hegemonen med global dominans. Vilken strategi valde USA i den unipolära situation som plötsligt uppstod? Hur påverkade det världen och Europa? Och hur kan utfallet av det stundande amerikanska presidentvalet inverka på amerikansk strategi framöver? Det är huvudfrågorna som Anna Wieslander avser att besvara i sitt anförande.

Anna är Nordeuropachef för den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council och chef för dess Stockholmskontor. Hon är även generalsekreterare i Allmänna Försvarsföreningen och styrelseordförande i Institutet för säkerhet- och utvecklingspolitik, ISDP. Hon är en ofta anlitad talare på internationella konferenser, gör kommenterar i såväl svenska som utländska massmedia och publicerar sig frekvent.

[Det tidigare annonserade anförandet av Carl Bergqvist utgår pga sjukdom.]

Är rymdperspektivet tillräckligt omhändertaget i totalförsvarsplaneringen frågar sig Mats Helgesson och Christer Fuglesang? På vilket sätt påverkar det vårt beslutsfattande att ryska spaningssatelliter passerar över Sverige cirka tio gånger per dygn? Hur beroende är samhället av rymdbaserad information? Finns det en outnyttjad svensk potential inom rymdområdet och varför är det i så fall så? Det här är exempel på frågor och områden som kommer behandlas under kvällens sändning.

Mats är generalmajor och var före sin pension 2019 flygvapenchef inom Försvarsmakten. Christer blev förste svensk i rymden när han den 9 december 2006 åkte med rymdfärjan Discovery till rymdstationen ISS. Han har genomfört två uppdrag med Discovery och tillbringat över 26 dygn i rymden, varav 32 timmar på rymdpromenader. Idag är han bland annat professor vid KTH och strategisk rådgivare åt försvarskoncernen SAAB.

Kvällens program avslutas med att Björn von Sydow reflekterar över läget avseende det kommande försvarsbeslutet. Förutom att han tidigare varit riksdagsledamot (S), försvarsminister och talman var han ordförande för den försvarsberedning som lämnat underlag inför kommande försvarsbeslut.

Björn Anderson
Ständig sekreterare