Inspelningen från 7 okt kan fortsatt ses via den här länken

Lyssna på ledamoten Anna Wieslander tala om USA:s roll i världen och konsekvenser för Europa. Ledamoten Mats Helgesson och professor Christer Fuglesang om hur rymden bör nyttjas mer för svenskt totalförsvar samt ledamoten och andres styresmannen Björn von Sydow som ger sin syn inför kommande försvarsbeslut.

Du måste registrera dig med namn och epostadress för att få tillgång till inspelningen.