Onsdagen den 16 september, klockan 16.00 genomför projektet SES (Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv) en föreläsning om Putins Ryssland hösten 2020. Denna programpunkt föregås av intressanta anföranden från två av akademiens nya ledamöter. Såväl ledamöter som intresserade utanför akademien kommer att kunna följa programmet via en länk på akademiens hemsida. Genom en chattfunktion kommer det också att efter varje programpunkt ställa frågor till den som talar. Varmt välkomna!

Länk till sändningen »

Denna höst rymmer en rad utmaningar för den politiska ledningen i Ryssland. Pandemin har drabbat rysk ekonomi hårt och utvecklingen i Belarus har ställt Ryssland inför ett dilemma. Lägg därtill valen i Rysslands regioner nu i september, val som äger rum mot fonden av sjunkande opinionssiffror för president Putin. Samtidigt visar Moskva inga tecken på att minska sina utrikespolitiska ambitioner. Om detta kommer ledamoten Carolina Vendil Pallin att tala. Carolina är forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut och har Ryssland som sin specialitet.

Före denna programpunkt redovisar ledamoten Bruce Acker sin syn på ursprunget för den nya US Space Force, vart man är på väg och vilka incitamenten var för att skära av det från det amerikanska flygvapnet. Bruce kallades som ledamot av akademien 2019 och var tidigare överste i det amerikanska flygvapnet och expert på militär rymdverksamhet.

Efter honom talar ledamoten Kristina Bergendal om hur vi navigerar i Sahel? Då vi idag och i framtiden har att agera och navigera i alltmer sammansatta och komplexa konfliktmiljöer, i en kontext av geopolitikens återkomst i form av ökad konkurrens mellan stormakterna, krävs tydliga strategier och målbilder för att Sverige ska kunna få genomslag för den politik och de mål Sverige avser driva i en specifik region.

I anförandet diskuterar Kristina hur Sverige på basis av en generisk modell skulle kunna få till stånd en mer samordnad, samlad ansats i Sahel baserad på de olika säkerhetspolitiska instrument som vi har till förfogande i den bredare säkerhetspolitiska verktygslådan. Kristina valdes in som ledamot 2018, är departementsråd och har tidigare varit försvarspolitisk rådgivare åt ÖB samt ställföreträdande chef för Must. 2018 till 2019 tjänstgjorde hon i MINUSMA FHQ som politisk rådgivare till Force Commander.

Programmet leds av akademiens styresman Sverker Göranson, general och ÖB mellan åren 2009 och 2015. Moderator är den säkerhetspolitiske projektledaren i SES, ledamoten Michael Sahlin, ambassadör och tidigare statssekreterare i Försvarsdepartementet.

Varmt välkomna!

Björn Anderson
Ständig sekreterare


Program

16.00 Styresmannen hälsar välkommen
16.07 US Space Force… Vad och varför? (Anförandet sker på engelska) Ledamoten Bruce Acker
16.45 Paus
16.50 Hur navigerar vi i Sahel? Ledamoten Kristina Bergendal
17.40 Paus
17.45 Putins Ryssland hösten 2020 Ledamoten Carolina Vendil Pallin
18.40 Avslutning