Femörefortet utanför Oxelösund. Bara en dryg timme med bil söder om Stockholm. Förr en kustartilleribefästning som skyddade inloppet till hamnen. Idag ett museum med kunniga guider och gott fika. Foto: David Bergman

Sommaren är en tid för avkoppling. Men mellan stunderna i hängmattan och badstranden är ett gott tips att ta sig ut på bunkersafari. Runt omkring i vårt land finns många imponerande anläggningar som en gång i tiden var så hemliga att de knappt fick nämnas, men som idag är öppna för allmänheten. Att ta steget ner i underjorden kan ge en inblick i en värld som ofta varit stängd samtidigt som det kan ge en stunds svalka under sommarens varmaste dagar.

Sverige är ett lämpligt land för sådana utflykter med ett rikt militärhistoriskt arv som bör bevaras, berikas och brukas. Vårt land är geografiskt stort och har ett lämpligt urberg, vilket tillsammans med en doktrin som länge byggde på oberoende gjorde att både det militära och civila försvaret gick under jord för skydd. Det har gett Sverige en militär infrastruktur som saknar motstycke i många andra länder. Ett besök till någon del avslöjar ofta imponerande byggnationer som man inte kan se någon annanstans. Men det ger också en inblick i historien. En berättelse från de som gått före oss, som kan göra oss bättre rustade att förstå samtiden och rusta oss för vad som kan komma härnäst.

Många frågar sig säkerligen hur man hittar allt. Ett exempel är via Sveriges Försvarshistoriska Museer som har ett nätverk bestående av ett antal statliga och statligt stödda museer. Via en karta på sin hemsida erbjuder de länkar till 27 besöksmål genom hela landet. Allt från Hemsö fästning utanför Härnösand till de gigantiska underjordiska bergshangarerna i Säve utanför Göteborg som idag inhyser Aeroseum. Anläggningar som ofta erbjuder både kunniga guider, informativa utställningar och gott fika. Få har nog besökt alla. Men utöver dessa finns även ofta lokala besöksmål och museer som Femörefortet, avbildat ovan.

Allt är självklart inte öppet för allmänheten. Man skall alltid respektera aktiva anläggningar och skyddsobjekt. Vissa hemligheter är hemligheter, och detta av en anledning. Men det skärpta säkerhetsläget är ironiskt nog också den bästa anledningen att förkovra sig i försvarsfrågor. En utflykt i sommarvärmen kan vara bara just det, men det kan också ge kunskaper och insikter som är viktigare idag än kanske någonsin.

Författaren är major, fil dr i psykologi och ledamot av KKrVA.