≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Nu finns videoupptagningarna från KV21-seminariet ”Teknik för framtida stridsfältet” den 25 maj tillgängliga.

Teknik för framtida stridsfältet – inledning

Säkerhetspolitisk överblick, med fokus på Ryssland och deras Cyberaktiviteter

Cyber-området ur ett brett perspektiv

Cyber – IT-attacker, sårbarheter och säkerhetsforskning

Obemannade farkoster, med fokus på UAV

Rymd, fokus militära tillämpningar

Långräckviddiga precisionsvapen

Sensorer, Big Data och AI

Additiv tillverkning (3D printing) och slutsatser om projektets vidare arbete

 

Filmerna är producerade av AKA-Film on Vimeo.