≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Nu finns filmavsnitten från Höstsymposiet 22 oktober tillgängliga på hemsidan.  

Välkomnande samt projektets bakgrund

Markarenan (Teknologier och deras tillämpningar idag och i framtiden)

Sjö- och luftarenorna (Teknologier och deras tillämpningar idag och i framtiden)

Cyberarenan (Teknologier och deras tillämpningar idag och i framtiden)

5G – Teknik och vision samt påverkan på civil och militär förmåga

Intelligent kartdata som alternativ till GPS för navigering m m

Teknikutvecklingens effekt på krigföringen

Slutdiskussion, frågestund samt avslutning