≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Tema: försvarets personalförsörjning

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har nöjet att inbjuda till en eftermiddag med försvarsekonomiskt seminarium på temat försvarets personalförsörjning. På talarlistan står Peter Sandwall, generaldirektör för Försvarsmakten, Stefan Ryding-Berg, f.d. chefsjurist i Försvarsmakten och nu särskild utredare, Tommy Åkesson, ämnesråd vid Försvarsdepartementet och huvudsekreterare i Försvarsberedningen samt Susanne Oxenstierna, forskningsledare vid FOI.  

Seminariet kommer att avslutas med en paneldiskussion där publiken får möjlighet att ställa frågor. Det bjuds även på kaffe och bulle.

Tid: 2014-09-03 kl. 13–16:30
Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm
Anmälan: Svar till ebba.lundin@foi.se senast 2014-08-29. Antalet platser är begränsat.
Ladda ned inbjudan som pdf:

 
Varmt välkommen!
Enhetschef Christian Ifvarsson, genom Peter Bäckström

Kommentering är avstängd / ej aktuell.

Next post:

Previous post: