≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Tema: försvarets personalförsörjning

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har nöjet att inbjuda till en eftermiddag med försvarsekonomiskt seminarium på temat försvarets personalförsörjning. På talarlistan står Peter Sandwall, generaldirektör för Försvarsmakten, Stefan Ryding-Berg, f.d. chefsjurist i Försvarsmakten och nu särskild utredare, Tommy Åkesson, ämnesråd vid Försvarsdepartementet och huvudsekreterare i Försvarsberedningen samt Susanne Oxenstierna, forskningsledare vid FOI.  

Seminariet kommer att avslutas med en paneldiskussion där publiken får möjlighet att ställa frågor. Det bjuds även på kaffe och bulle.

Tid: 2014-09-03 kl. 13–16:30
Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm
Anmälan: Svar till ebba.lundin@foi.se senast 2014-08-29. Antalet platser är begränsat.
Ladda ned inbjudan som pdf:

 
Varmt välkommen!
Enhetschef Christian Ifvarsson, genom Peter Bäckström

Kommentering är avstängd / ej aktuell.

Next post:

Previous post: