≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

av Göran Pettersson

Detta bildspel kräver JavaScript.


22 maj genomförde KKrVA avdelning III inom ramen för projektet SES ett luftkrigssymposium.

Syftet med symposiet var att förse avdelningen med ingångsvärden inför arbetet med projektet SES/Luft. Förutom avdelningens ledamöter deltog ett femtiotal personer med luftkrigskoppling tjänstgörande i Stockholm. Talare och ämnen på symposiet som modererades av ledamoten Stefan Ring var:

The threat environment (air) in N Europe 2030, COL Tommy Petersson, Head of plans Swedish AF.
The air power perspective on the report from the defence commission, Tommy Åkesson, secretary general defence commission.
Swedish Air power 2030, COL Tommy Petersson.
A Danish perspective, BGEN (ret) Hartov, Danish AF.
An industrial perspective, Hans Einerth, Director Product Management/Test Pilot SAAB.
Gp Capt H F Smith, MA RAF.
COL Mike Hagan, Chief, Future Operations Division USAFE.
COL John Olsen, Norweigan AF, presently serving as def attaché in London, fellow of our academy and author of several books on Airpower.

Referenten är överstelöjtnant, ledamot av KKrVA och ordförande I Avdelning III