≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Ledamoten Stefan Andersson håller sitt inträdesanförande vid avdelning I möte på Försvarshögskolan den 3 april under rubriken ”EU Battle Group förmåga och framtida utveckling”. Alla ledamöter inom akademien är välkomna.

Läs hela programmet samt kallelser för avdelning I-III →
Anmäl deltagande →