≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Vi kommer att hålla bloggen stängd några dagar för att lyfta över den till Krigsvetenskapsakademins hemsida. Jag meddelar den slutliga adressen när vi är klara om några dagar.

Du kan redan nu besöka vår nya hemsida och exempelvis läsa Johan Tunbergers krönika om att gilla läget i Sälen.

Välkomna!

Kommentering är avstängd / ej aktuell.

  • Att det kan bli rörigt vid om- och tillbyggnationer är OK.

    Att det kan bli ännu rörigare när man river ner har vi lärt oss, vi som genomlevt de senaste försvarsbesluten 😉

  • Ha, jag som trodde att rubriken var ett budskap/citat från FM till främmande makt som eventuellt vill hälsa på i form av ett oväntat besök under de närmaste 5-10 åren :)

Next post:

Previous post: