≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Vi kommer att hålla bloggen stängd några dagar för att lyfta över den till Krigsvetenskapsakademins hemsida. Jag meddelar den slutliga adressen när vi är klara om några dagar.

Du kan redan nu besöka vår nya hemsida och exempelvis läsa Johan Tunbergers krönika om att gilla läget i Sälen.

Välkomna!

Comments on this entry are closed.

  • Att det kan bli rörigt vid om- och tillbyggnationer är OK.

    Att det kan bli ännu rörigare när man river ner har vi lärt oss, vi som genomlevt de senaste försvarsbesluten 😉

  • Ha, jag som trodde att rubriken var ett budskap/citat från FM till främmande makt som eventuellt vill hälsa på i form av ett oväntat besök under de närmaste 5-10 åren 🙂

Next post:

Previous post: