≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Till bröders hjälp

“Sverige bör därför kunna såväl ge som ta emot militärt stöd.” Så sägs det i inledningen till 2009 års försvars­proposition. “Därför” syftar på de föregående två meningarna: “Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas.”

Pris 200 kr Beställ

Finns även i engelsk version ”Friends in need”, pris 100 kr. Priserna inkl moms. Kostnad för frakt tillkommer.

 
ISBN 978-91-633-8797-5 (svensk version)
ISBN 978-91-637-0501-4 (engelsk version)

Comments on this entry are closed.