≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Inbjudan till akademins ledamöter till seminarium rörande Teknik i lufthavet onsdagen den 19 april kl 1700-1830

Avdelning III (Luftoperationer) genomför under fem tillfällen föreläsningar och/eller seminarier kring temat Teknik i lufthavet. Det andra tillfället infaller onsdagen den 19 april mellan kl 1700 till 1830 med en föreläsning kring Teknik för framtidens stridsflyg – farkost och flygsystem med sikte på tiden bortom 2030.

Föreläsningen kommer att beröra

  1. globala trender och teknikmöjligheter för stridsflygutvecklingen och vad kan detta innebära för Svenska försvarsmakten i form av såväl lösningar som hot,
  2. översikt över aktuella och möjliga utvecklingsprogram,
  3. nya möjligheter i farkostteknik; material, framdrivning, tillverkning, försörjningssystem, smygteknik, konfigurationer, etc.
  4. trender inom flygsystemteknik med fokus på nyttolast, taktiska system, funktioner och samverkan.
  5. m m.

Föreläsare är civ.ing. Knut Övrebö från SAAB Aeronautics.

Efter föreläsningens slut 1830 genomför avdelning III avdelningssammankomst enligt särskild kallelse. Föreläsningen är sluten och avsedd för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna. Föreläsningen genomförs vid FHS. Samling vid FHS reception kl 1650 föreläsningsdagen.

Anmälan om deltagande senast tisdag 18/4 till claes.bergstrom@hotmail.com. Anmälan ska innehålla namn och avdelningstillhörighet. Antalet platser vid föreläsningen är begränsat, varför deltagande vid sen anmälan inte kan garanteras.

 
Välkomna,
Claes Bergström
Sekr avd III

Kommentering är avstängd / ej aktuell.