≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Symposium Programme

EUROPE TODAY AND TOMORROW – QUO VADIS EUROPEAN SECURITY?
Perspectives from major and minor states

October 24th, 2018, 09:00-13:00
Sverigesalen, Swedish Defence University
Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

Welcome and opening remarks
General Sverker Göranson, President RSwAWS

Introduction
Ambassador Michael Sahlin, Fellow and Member of the Board RSwAWS

Setting the Scene
Mr. Rolf Gustavsson, Journalist and Author

Meeting the threats against Europe – The views of major Western European powers.

  France and Germany: Professor Adrian Hyde-Price, Professor of Political Science, Gothenburg University
  United Kingdom: Sir Adam Thomson KCMG, Director, European Leadership Network

  Moderator: Dr. Gunilla Herolf, Fellow of RSwAWS

Coffee break

Views from a small state perspective – What future threats and challenges in Europe?

  Dr. Margriet Drent, Senior Research Fellow, Clingendael, Netherlands Institute of International Affairs
  Mr. Krister Andrén, Fellow of RSwAWS

  Moderator: Mr. Niklas Granholm, Fellow of RSwAWS

Concluding remarks
Mr. Tomáš Valášek, Director, Carnegie Europe

 
« Back to invitation


Programme (pdf)