≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Nätverket för IR historia bjuder in till seminarium om Pragvåren 1968

Natten mellan 20 och 21 augusti 1968 invaderade Warszawapaktens trupper Tjeckoslovakien och slog ner reformrörelsen bland landets kommunister som leddes av Alexander Dubček. Invasionen satte brutalt stopp för reformisternas så kallade ”socialism med mänskligt ansikte”. Invasionen kom att splittra den kommunistiska världen och orsakade rädsla för liknande attacker i länder som Finland och Österrike.

Den österrikiska historikern Peter Ruggenthaler har lett ett stort forskningsprojekt om den så kallade Pragvåren och är en av redaktörerna till boken The Prague Spring and the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia in 1968. Han har själv under många år forskat i ryska arkiv och publicerat centrala dokument om Kremlns agerande under Pragvåren.

Tid och plats: onsdag 24 oktober, kl. 13.00–15.00, Rum D900, Historiska institutionen. Se också ekohist.su.se/irh