≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

– Ett Trovärdigt Försvar –

Seminarium med paneldebatt och frågestund.
Välkommen till Arsenalen i Strängnäs torsdagen den 15 november, kl. 18.30-21.00

 • En säkerhetspolitisk översikt
  Ambassadör Michael Sahlin, Kungl Krigsvetenskapsakademien

 • Vad krävs för att återskapa ett trovärdigt försvar
  Direktör Johan Wiktorin, Kungl Krigsvetenskapsakademien

 • Politiska kommentarer
  Allan Widman (L) Försvarsutskottet

 • Moderator
  Olof Jonmyren, Politisk redaktör

 • Debatt och frågestund

 
Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Anmäl ditt deltagande till sodermanland@forsvarsutbildarna.se frågor Yvonne Hansen på 0709-74 28 85 eller yvonne.hansen@forsvarsutbildarna.se