≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

 

Kungliga Krigsvetenskapsakademien inbjuder till seminarium

”Cyberhotet mot samhället”

 
Måndagen den 27 april 2015 kl. 09.00 – 12.30 i Sverigesalen på Försvarshögskolan,
Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.

En samhällsviktig fråga av stora mått diskuteras. Missa inte detta!

Inom ramen för akademiens projekt ”Det framtida slagfältet – Krigsvetenskap i 21.århundradet (KV 21)” arrangeras ett spännande seminarium om det cyberhot som samhället är utsatt för.
Under seminariet kommer FBI att redovisa sin syn på hotet. Försvarets forskningsinstitut (FOI) med flera kommer att beskriva dagens och framtidens hotbild. Utöver detta kommer

  • Riksrevisionen att redovisa sin granskning ”Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen (RiR 2014:23).
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att redovisa den myndighetsgemensamma trendrapporten ”Informationssäkerhet – trender 2015”.
  • Regeringens särskilde utredare generaldirektör Erik Wennerström att redovisa sitt arbete om samhällets informationssäkerhet.

Vissa inslag kommer att vara på engelska.

Program »
Anmälan krävs och görs här »

Varmt välkomna!

Mikael Odenberg
Styresman