≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

To register to the EUROPE TODAY AND TOMORROW – QUO VADIS EUROPEAN SECURITY? — Perspectives from major and minor states, on the 24 of October 2018 in the Sweden Hall (Sverigesalen) at the Defence College, please fill in the form below.

A confirmation will be sent to the e-mail address you give in the form. If you have not received a confirmation within an hour or two, please email admin@kkrva.se

Registration should primarily be done in the form below. Only in case of malfunctioning should a request for registration be sent by email to admin@kkrva.se