≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan. Gäller både för prenumeration och/eller beställning av äldre utgåvor.

Information om betalningsmetod

Vid val Kortbetalning skickar vi en länk för betalning med VISA/Mastercard, direktöverföring via bank eller med Payson-konto.

Vill du ha faktura till en annan adress än leveransadressen kan du uppge denna i informationsfältet sist i formuläret.

Prenumerationspriser 2019

Inom Sverige 450 kr *
Utanför Sverige men inom Europa 550 kr
Utanför Europa 650 kr
Lösnummer 105 kr *

* Priset inkluderar 6 % moms.

Prenumerationen är löpande och startar fr o m nästkommande nummer såvida inte annat överenskommits. Redan utgivna nummer kan efter överenskommelse skickas i efterhand mot portokostnad.

Beställning

Ibland kan inställningar i browsern göra att formuläret här nedan inte syns, följ då den här länken »