≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K O M M A N D E   M Ö T E N
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan. Gäller både för prenumeration och/eller beställning av äldre utgåvor.

Information om betalningsmetod

Vid val Kortbetalning skickar vi en länk för betalning med VISA/Mastercard, direktöverföring via bank eller med Payson-konto. Vid val Faktura tillkommer en fakturaavgift om 20 kr. En pappersfakturan skickas med posten till den adress du angivit. Vill du ha fakturan till en annan adress än leveransadressen kan du uppge denna i informationsfältet sist i formuläret.

Prenumerationspriser 2016

Inom Sverige 400 kr *
Utanför Sverige men inom Europa 500 kr
Utanför Europa 600 kr
Lösnummer 105 kr *

* Priset inkluderar 6% moms.

Prenumerationen är löpande och startar fr o m nästkommande nummer såvida inte annat överenskommits. Redan utgivna nummer kan efter överenskommelse skickas i efterhand mot portokostnad.