≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

En helårsprenumeration på Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift kostar 400 kr (2014). Utanför Sverige men inom Europa är priset 500 kr och utanför Europa 600 kr. Priserna inkluderar moms.

Är Du redan prenumerant får Du förnyelseavi automatiskt vid prenumerations­periodens slut. Om Du inte tidigare är prenumerant klickar du här »