≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Ett närområde till Europa som innebär hot och utmaningar som påverkar vår kontinent och direkt/indirekt Sveriges säkerhet. Rapporten söker motverka ett alltför snävt fokus på Norden i den svenska säkerhetspolitiken.

Fri nedladdning här »

Till gruppen intressanta svenska bloggar påförs ledamoten Lars-Erik Lundins dito https://www.lelundin.org vilken från dagens datum kontinuerligt kan följas.

Rubricerade ämnen avhandlades i samband med Akademiesammankomsten 10 april. Två mycket intressanta presentationer som hölls av Norges försvarsattaché och ledamoten Magnus Jernek.

Läs mer »

Läs i skriften Mental överrumpling, om hur faktorer som aningslöshet, tröghet, ovilja att uppfatta verkligheten som den är bidrar till att vi överraskas.

Pris: 100:- plus porto.

Beställ här »

Nu finns senaste utgåvan av KKrVA Handlingar och Tidskrift hos ledamöter och prenumeranter. Vi vill särskilt framhålla följande artiklar:

Säkerhetspolitiska framtidsbedömningar av Björn von Sydow
Att identifiera och motstå informations­påverkan av Edward Deverell
Militära ingripanden under nivån fullskaligt krig av Jan Hallenberg

För dig som inte är ledamot finns möjlighet att prenumerera på tidskriften. Du får den då både i tryckt form och digitalt. Prenumerationspriset är 450 kr inom Sverige och du kan betala direkt » Skicka samtidigt ett mejl med namn och adress till admin@kkrva.se.

För leverans till utlandet eller om du vill ha pappersfaktura på prenumerationen, klicka här »

Nu kan du åter köpa Gotlandstrilogin. En bok 250:-, två böcker 450:- eller hela serien för 600:-. Du får Kungl Krigsvetenskapsakademiens senaste bok Ett trovärdigt Totalförsvar på köpet om du beställer hela serien.
Gotlandstrilogin plus bonusbok [continue reading…]