≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Sex bidrag inkom för bedömning till tävlingen. Texten Rätten till självförsvar och krigföring i cyberrymden, författad av Dirk Roland Haupt har av Akademien ansetts ha den kvalitet som innebär en belöning om 25 000 kr. Följande bidrag har en kvalitet som gör att vi inom akademien önskar publicera dessa:

  • The risk with a Public Perception of a Qualitative Edge, författad av Robin Häggblom
  • Uthållighet, författad av major Peter Karlsson.
  • Clausewitz teorier om befälhavarnas hantering av friktioner i krig – en teoriprövande tvåfallsstudie, författad av Annelie Olavsson.

 
Kungl Krigsvetenskapsakademien tackar författarna för intresset att deltaga i tävlingen och för deras bidrag.

Tommy Jeppsson
Redaktör för Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift.

Under benämningen Krigsvetenskap i det 21:a århundradet har Akademien under tre år arbetet med en studie som omfattar ett framtida militärt och civilt försvar.

11-12 april genomfördes projektets slutkonferens i IVA:s lokaler med deltagande av ett drygt hundratal personer. Utvecklingen i vår omvärld belystes mycket initierat av ambassadör Veronica Wand-Danielsson efterföljt av en paneldiskussion modererad av Anna Wieslander och med deltagande av ledamöterna Katarina Enberg, Carolina Vendil-Pallin och Gunilla Herolf. [läs mer…]

Videoupptagning från seminariets andra dag, torsdag 12 april

Se programmet för ytterligare information om innehåll och deltagare.

Videoupptagning från seminariets första dag, onsdag 11 april

Se programmet för ytterligare information om innehåll och deltagare.

Hur står det till med vår mentala beredskap när det gäller krig i vårt närområde? Denna fråga behandlar Kungl Krigsvetenskapsakademien i ett seminarium på Näringslivets Hus, Storgatan 19, den 3 maj. Seminariet är öppet för utomstående. Eftersom antalet platser är begränsat gäller principen ”först till kvarn”.

Program (pdf)     Anmälan senast 27 april sker här »

 

Kungl Krigsvetenskapsakademiens fleråriga projekt KV21 genomför för ledamöter och särskilt inbjudna gäster en konferens med titeln

Ett trovärdigt totalförsvar

på IVA konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, 11–12 april 2018

Begränsat antal platser.     Program »     Anmälan »     [läs mer…]

Huvudpunkterna vid Krigsvetenskapsakademiens sammankomst den 14 februari 2018 hade det gemensamt att de båda rörde det civila försvaret och att perspektivet i båda fallen var långsiktigt. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademien utlyser skribenttävling! [läs mer…]