≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

En bok från Kungl Krigsvetenskapsakademien”På egen hand eller tillsammans?” är det centrala temat för akademiens senaste bok och för det projekt inom vilket den tillkommit. Samtidigt uttrycker bokens undertitel, ”Sverige i det nya Europa”, att Sverige befinner sig i en föränderlig miljö. Hur väljer vi idag på bästa sätt – med hänsyn till vår skiftande omgivning, våra egna resurser och sårbarheter, värderingar, mål och ambitioner – vår framtida väg i den snåriga europeiska och globala säkerhetspolitiska terrängen?

Förhoppningen är att denna studie kan tjäna som en stimulans till öppna och förutsättningslösa diskussioner. En rad viktiga sakfrågor som tas upp i de olika kapitlen visar på behovet av en vidare debatt kring dessa frågor i Sverige.

På egen hand eller tillsammans? kan beställas här →

Redaktörer: Gunilla Herolf och Bo Huldt
ISBN 978-91-980878-1-9

 

Ännu en bok som kunnat publiceras tack vare välvilligt stöd från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Kommentering är avstängd / ej aktuell.