≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Den 16-17 april genomförs en säkerhetskonferens ombord på Viking Cinderella. I rubricerad konferens medverkar förutom försvarsminister Peter Hultqvist ett antal akademiledamöter, bla Björn von Sydow, Mikael Odenberg, Pauli Järvenpää, Dmitri Trenin, John Rydqvist, Michael Clemmensen, Karlis Neretnieks, Tomas Ries, Robert Dalsjö och Bo Hugemark.

Bokning görs enligt inbjudan (pdf). Inbjudan

Östersjön i centrum – säkerhet och miljö Konferens ombord på Viking Cinderella 16-17 april 2018