≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Avdelning I inbjuder Akademiens ledamöter

till presentation och diskussion torsdag 20 april 2017 kl 16.00–17.30 i Lejonsköldska salen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37 med följande program:

  1. Inledning, kort (Jan M)
  2. Offensiven mot Mosul, irakiska armén och Peshmerga – reflektioner av ledamoten Johanne Hildebrandt efter en resa i NÖ Irak med frågestund, 30 minuter
  3. Arméns verkställande av FB15 – Arméchefens presenterar läge i Armén, framgångar och utmaningar med frågestund, 30 minuter
  4. Grundläggande försvarsförmåga för markstridsfunktionen, nästa steg i arbetet, 20 min
  5. Avslutning, nästa möte Avd I onsdag 17/5 15.30-16.25, val av funktionärer, KV21 mm (sedan KKrVA våravslutning m supé 16.30-)

Avdelningsledningen hälsar varmt välkomna till dessa aktiviteter, väl mött!

Kommentering är avstängd / ej aktuell.