≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

 

H.K.H. Prinsessan Victoria. Copyright: Erika Gerdemark, Kungahuset.se     Sverker Göranson. Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten
T v HKH Kronprinsessan Victoria (Copyright: Erika Gerdemark, Kungahuset.se) och t h Sverker Göranson (Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten).

Idag har Akademien utsett HKH Kronprinsessan Victoria till förste hedersledamot. Vid samma tillfälle valdes ledamoten och generalen Sverker Göranson till styresman. Han ersätter Mikael Odenberg som varit styresman sedan 2014. Göranson är pansarofficer från grunden och har en lång karriär bakom sig vid förband och staber, nationellt och internationellt. Under åren 2009 till sin pensionering 2015 var han Sveriges Överbefälhavare.