≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Nu är den här!

Tredje och sista boken i serien om kriget på Gotland – författad av ledamöterna Björn Anderson och Tommy Jeppsson – finns nu att köpa från akademien.

Böckerna ur serien om kriget på Gotland kostar 300 kr/st.
Köp hela serien (tre böcker) för 750 kr.
Specialerbjudande: Köp slutrapporten från projektet KV21 + en av böckerna ur Gotlandsserien för 500 kr.

Beställ här »

Comments on this entry are closed.