≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Som ni ser så har jag ändrat utseendet som ett led i en förändring. Akademin kommer att öka sin satsning på hemsidan och bloggen från nästa år. Dessa kommer i slutet av året att integreras, så att bloggen och debattforumet utgår från hemsidan. Vi kommer också förstärka redaktionellt och införa lite nya grepp på hemsidan. Mer om dessa inför lansering. Utseendet här kommer att småjusteras efter hand, men ska gynna tillgängligheten, både för mobila plattformar, men också nedladdningstider och läsbarhet.

Vi finns också på Twitter och Facebook. Dessa är kopplade från Twitter när det gäller normala inlägg. Detta innebär att det som skrivs på Twitter visas på Facebook, men svar till signaturer på Twitter landar inte på FB. Så för bästa interaktion rekommenderar jag Twitter. Du får tips om inlägg eller spännande kommentarer, länkar till intressanta rapporter och nyheter. Du kan ställa frågor och lämna tips och kommentarer.

I kväll ska jag försöka hinna med ett inlägg om det bekymmersamma läget kring det iranska atomprogrammet.

Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet

Comments on this entry are closed.

  • Bra att du plockat bort den gamla bakgrunden eftersom länkarna mer eller mindre försvann i vågskvalpet.

    Möjligen kan du överväga en diskret enfärgad baggrund i stället för det kritvita.

    /Lars

  • @Lars. Tack för feedbacken! Förslag på färg?