≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Anmäl gärna artiklar där ledamöter medverkar och som berör akademiens arbete till admin@kkrva.se

Claes Arvidsson, SvD 2019-01-22: Norge: Flottan är för liten och soldaterna är för få

Nils Daag, SvD 2019-01-20: Orkar Sverige satsa på säkerheten?

Claes Arvidsson, SvD 2018-12-26: Många tror fortfarande att vi är neutrala

Michael Sahlin, SvD 2018-12-23: Trump ger upp om Syrien och Mattis om Trump

Jan Hyllander, Svd 2018-12-21: Det krävs ett tydligt och fast ledarskap på alla nivåer

Tre ledamöter skriver, Altinget: Karlis Neretnieks 2018-11-20, Frank Rosenius 2018-11-28 och Peter Lagerblad 2018-12-05.

Ledamoten Stefan Ring skriver, SvD 2018-11-11: Aktiv utrikespolitik kräver starkt försvar

Peter Nordlund, Svd 2018-10-31: https://www.svd.se/forsvarsanslaget-ar-mindre-an-det-verkar

Stefan Ring, SvD 2018-10-29: https://www.svd.se/norden-maste-in-i-diskussionen-om-medlemskap-i-nato

Krister Andrén, SvD 2018-10-24: https://www.svd.se/darfor-behover-vi-en-krigsavhallande-troskelformaga

Jan Leijonhielm Sverige behöver lagstiftning mot ryska köp av känsliga fastigheter DN 2018-10-18

Claes Arvidsson, SvD 2018-07-30: Rikets säkerhet kräver att vi tänker efter före

Karlis Neretnieks, SvD 2018-06-30: Så här kan försvarsbeslutet 2020 bli

Ledamöterna Hans Blix, Rolf Ekéus och Sven Hirdman, SvD 2018-06-25: ”Enögt – Natomedlemskap förstärker farlig tendens”

Ledamöterna Tomas Bertelman, Bo Hugemark och Mike Winnerstig, SvD 2018-06-19: ”Sverige och Finland, Nato – det är, fredens intresse”

Claes Arvidsson, SvD 2018-05-28: Flottan borde också siktas vid Vinga

Peter Nordlund, SvD 2018-03-19: Försvarsekonomin är inte hållbar

Jan Leijonhielm, SvD 2018-03-16: Totalitära dragen ökar, Putins stat

Bo G Hall, SvD 2018-02-16: Kommentar: Glöm inte undervattenshotet!

Erik Wennerström medverkar, Veckans juridik 2018-02-08: Om kriget kommer sätts juridiken ur spel

Johanne Hildebrandt, SvD 2018-02-04: Illavarslande när budbärarna skjuts

Bo G Hall, SvD 2018-02-03: Glöm inte utrikeshandel, pånyttfött totalförsvar

Ledamöterna Anders Brännström, Bo Hugemark och Jan Mörtberg, SvD 2018-01-22: ”Farligt bygga försvaret på gissningar om sannolikhet”

Peter Nordlund, Svd 2018-01-15: https://www.svd.se/peter-nordlund-rikets-sakerhet-i-handerna-pa-en-raknesnurra

Peter Nordlund, Svd 2018-01-14: https://www.svd.se/peter-nordlund-rikets-sakerhet-ar-en-avvagning-mellan-formaga-och-pengar

Bo Hugemark, SvD 2018-01-13: Militära hot, Norden kan inte uteslutas

Johanne Hildebrandt, SvD 2017-12-28: Blott en liten del av Sverige kan försvaras

Mikael Holmström, DN 2017-12-14: Studie: Kaos och svält hotar Sverige vid kris – försvaret klarar inte möta angrepp

Bo Hugemark, SvD 2017-12-03: Hundra års gryning – Sverige och de nya grannländerna

Johanne Hildebrandt, SvD 2017-11-10: Vill de att talibanerna ska segra?

Ledamöterna Ove Bring och Henrik Salander, SvD 2017-10-10: FN-avtalet kan äventyra vår säkerhet

Flera av akademiens ledamöter, GP 2017-10-01: Aurora visar vägen till ett medlemskap, Nato

Akademiens styresman Mikael Odenberg, SvD 2017-06-05: Staten måste säkra kontroll över blåljusnät

Karlis Neretnieks, P1 2017-05-01: Om kriget kommer del 2

Mikael Holmström, DN 2017-04-19: Stärkt försvar kan ge Gotland nya förband

Ledamöterna Peter Lagerblad, Björn Körlof och Bo Richard Lundgren, SvD 2016-03-22): Vårt civila försvar är nästan helt avvecklat

Stefan Forss, SvD 2017-02-21: När ryska kriget kom till Gotland