≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Anmäl gärna artiklar där ledamöter medverkar och som berör akademiens arbete till admin@kkrva.se

Ledamoten Stefan Ring skriver i SvD (2018-11-11) Aktiv utrikespolitik kräver starkt försvar

Ledamoten Peter Nordlund skriver i Svd (2018-10-31) https://www.svd.se/forsvarsanslaget-ar-mindre-an-det-verkar

Ledamoten Stefan Ring skriver i SvD (2018-10-29) https://www.svd.se/norden-maste-in-i-diskussionen-om-medlemskap-i-nato

Ledamoten Krister Andrén skriver i SvD (2018-10-24) https://www.svd.se/darfor-behover-vi-en-krigsavhallande-troskelformaga

Ledamoten Claes Arvidsson skriver i SvD (2018-07-30) Rikets säkerhet kräver att vi tänker efter före

Ledamoten Karlis Neretnieks skriver i SvD (2018-06-30) Så här kan försvarsbeslutet 2020 bli

Ledamöterna Hans Blix, Rolf Ekéus och Sven Hirdman skriver i SvD (2018-06-25) ”Enögt – Natomedlemskap förstärker farlig tendens”

Ledamöterna Tomas Bertelman, Bo Hugemark och Mike Winnerstig skriver i SvD (2018-06-19) ”Sverige och Finland i Nato – det är i fredens intresse”

Ledamoten Claes Arvidsson skriver i SvD (2018-05-28) Flottan borde också siktas vid Vinga

Ledamoten Peter Nordlund skriver i SvD (2018-03-19) Försvarsekonomin är inte hållbar

Ledamoten Jan Leijonhielm skriver i SvD (2018-03-16) Totalitära dragen ökar i Putins stat

Ledamoten Bo G Hall skriver i SvD (2018-02-16) Kommentar: Glöm inte undervattenshotet!

Ledamoten Erik Wennerström medverkar i Veckans juridik (2018-02-08) Om kriget kommer sätts juridiken ur spel

Ledamoten Johanne Hildebrandt skriver i SvD (2018-02-04) Illavarslande när budbärarna skjuts

Ledamoten Bo G Hall skriver i SvD (2018-02-03) Glöm inte utrikeshandel i pånyttfött totalförsvar

Ledamöterna Anders Brännström, Bo Hugemark och Jan Mörtberg skriver i SvD (2018-01-22) ”Farligt bygga försvaret på gissningar om sannolikhet”

Ledamoten Peter Nordlund skriver i Svd (2018-01-15) https://www.svd.se/peter-nordlund-rikets-sakerhet-i-handerna-pa-en-raknesnurra

Ledamoten Peter Nordlund skriver i Svd (2018-01-14) https://www.svd.se/peter-nordlund-rikets-sakerhet-ar-en-avvagning-mellan-formaga-och-pengar

Ledamoten Bo Hugemark skriver i SvD (2018-01-13) Militära hot i Norden kan inte uteslutas

Ledamoten Johanne Hildebrandt skriver i SvD (2017-12-28) Blott en liten del av Sverige kan försvaras

Ledamoten Mikael Holmström skriver i DN (2017-12-14) Studie: Kaos och svält hotar Sverige vid kris – försvaret klarar inte möta angrepp

Ledamoten Bo Hugemark skriver i SvD (2017-12-03) Hundra års gryning – Sverige och de nya grannländerna

Ledamoten Johanne Hildebrandt skriver i SvD (2017-11-10) Vill de att talibanerna ska segra?

Ledamöterna Ove Bring och Henrik Salander skriver i SvD (2017-10-10) FN-avtalet kan äventyra vår säkerhet

Flera av akademiens ledamöter skriver i GP (2017-10-01): Aurora visar vägen till ett medlemskap i Nato

Akademiens styresman Mikael Odenberg i SvD (2017-06-05): Staten måste säkra kontroll över blåljusnät

Ledamoten Karlis Neretnieks i P1 (2017-05-01): Om kriget kommer del 2

Ledamoten Mikael Holmström skriver i DN (2017-04-19): Stärkt försvar kan ge Gotland nya förband

Ledamöterna Peter Lagerblad, Björn Körlof och Bo Richard Lundgren skriver i SvD (2016-03-22): Vårt civila försvar är nästan helt avvecklat

Ledamoten Stefan Forss skriver i SvD (2017-02-21): När ryska kriget kom till Gotland