≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Ledamot belönad

Ledamoten i avdelning I överste Bo Hugemark mottog den 23 februari 2017 av Estlands president Kersti Kaljulaid orden Pro Terra Mariana, IV. klassen, för insatser för republiken Estland.

Kungl Krigsvetenskapsakademien gratulerar till utmärkelsen.

Comments on this entry are closed.