≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Härmed kallas ledamöterna (maka/make (motsv) må medfölja) till Högtidssammankomst i Börshuset vid Stortorget måndagen den 12 november. Ledamöterna med respektive erbjuds därefter att delta i Högtidsmiddagen på Karlbergs slott.

1600   Börshusets portar på gaveln Källargränd 4 respektive Trångsund 5 öppnas
1630 Livgardets Dragonmusikkår spelar samlingsmusik
1650 Platserna är intagna
1700 Ämbetsmännen inträder. Appell.
1700 Högtidssammankomsten öppnas av Styresmannen
1840 Avslutning
1845 Bussar avgår med middagsgästerna mot Karlbergs slott
1900 Samling, förfriskningar
1945 Till bords
2315 Buss avgår mot Östra Station via Klarabergsviadukten

 
Kallelse »
Programmet i Börshuset »
Svarsformulär »
 

Den/de som önskar delta helt eller delvis anmäler uppgifter som framgår av svarsformuläret (via länken ovan), vilket insänds antingen som vanligt brev eller via epost till gunnar.magnusson@kkrva.se senast den 1 november.

 
Kuvertpriset är 800 kr/person som inbetalas senast den 7 november till bankgiro 5784-8806.
V g ange deltagandes namn
.

 
Välkomna!

Björn Anderson
Ständig sekreterare