‚Č° Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kallelse

Härmed kallas ledamöterna (maka/make (motsv) må medfölja) till Högtidssammankomst i Börshuset vid Stortorget lördagen den 11 november i närvaro av Konungen. Ledamöterna med respektive erbjuds därefter att delta i Högtidsmiddagen på Karlbergs slott.

1600   B√∂rshusets portar p√• gaveln K√§llargr√§nd 4 respektive Tr√•ngsund 5 √∂ppnas
1630 Livgardets Dragonmusikkår spelar samlingsmusik
1650 Platserna är intagna
1700 HMK och ämbetsmännen inträder. Appell, Kungssången
1700 Högtidssammankomsten öppnas av Styresmannen
1840 Avslutning
1845 Bussar avgår med middagsgästerna mot Karlbergs slott
1900 Samling, förfriskningar
1945 Till bords
2315 Buss avg√•r mot √Ėstra Station via Klarabergsviadukten

 
Programmet i B√∂rshuset laddas ned h√§r ¬Ľ
Svarsformul√§r laddas ned h√§r ¬Ľ
 

Den/de som önskar delta helt eller delvis anmäler uppgifter som framgår av svarsformuläret (som hämtas via länken ovan), vilket insänds antingen som vanligt brev eller via epost till gunnar.magnusson@kkrva.se senast den 1 november.

 
Kuvertpriset √§r 750 kr/person som inbetalas senast den 7 november till bankgiro 5784-8806. V g ange deltagandes namn.

 
Välkomna!


Björn Anderson
Ständig sekreterare

Comments on this entry are closed.