≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Härmed kallas ledamöterna (maka/make (motsv) må medfölja) till Högtidssammankomst i Börshuset vid Stortorget onsdagen den 11 november. Ledamöterna med respektive erbjuds därefter att delta i Högtidsmiddagen på Karlbergs slott.  

Tidsplan

1545 Anhöriga till under året avlidna samlas på Slottsbacken 2
1600 Styresmannen m fl hälsar de anhöriga välkomna
1600 Börshusets port på gaveln Trångsund 5 öppnas
1630 Arméns Musikkår spelar samlingsmusik
1650 Platserna är intagna
1700 Högtidssammankomsten öppnas
1840 Avslutning
1845 Bussar avgår med middagsgästerna mot Karlbergs slott
1900 Samling, förfriskningar
1945 Till bords
2315 Buss avgår mot Östra Station via Klarabergsviadukten

 

Den/de som önskar delta helt eller delvis anmäler uppgifter som framgår av hemsidans anmälningsformulär » alt blankett för postbefordran (länk nedan) senast den 1 november.

 
Kallelse, program och svarskort för postbefordran kan laddas ned som pdf-dokument här:
Kallelse » | Program » | Svarsblankett för postbefordran »

 
Kuvertpriset är 750 kr/pers som inbetalas senast den 2 november till bankgiro 5784-8806. V g ange deltagandes namn.

Välkomna!

Björn Anderson
Akademiens ständige sekreterare

Kommentering är avstängd / ej aktuell.