≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademien
Teatergatan 3, 1 tr
111 48 Stockholm

se karta

Kontaktperson: Gunnar Magnusson, epost info@kkrva.se

För besök på akademiens kansli, kontakta någon av ämbetsmännen för avtalande om tid.

  • Ständige sekreteraren Björn Anderson, 076-760 96 40. Akademiens verksamhet, hemsida, ledamotsärenden
  • Andre sekreteraren Gunnar Magnusson, 076-760 96 41. Lokalbokningar, ekonomi, belöningar, bidrag m m
  • Redaktören Tommy Jeppsson, 076-760 96 45. Redaktör och ansvarig utgivare för Handlingar & Tidskrift

För webbplatsen samt akademiens ledamots- och prenumerantregister svarar Marie Brunnberg, 073-656 09 03, epost admin@kkrva.se.