≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Nu finns senaste utgåvan av KKrVA Handlingar och Tidskrift hos ledamöter och prenumeranter. Vi vill särskilt framhålla följande artiklar:

Säkerhetspolitiska framtidsbedömningar av Björn von Sydow
Att identifiera och motstå informations­påverkan av Edward Deverell
Militära ingripanden under nivån fullskaligt krig av Jan Hallenberg

För dig som inte är ledamot finns möjlighet att prenumerera på tidskriften. Du får den då både i tryckt form och digitalt. Prenumerationspriset är 450 kr inom Sverige och du kan betala direkt » Skicka samtidigt ett mejl med namn och adress till admin@kkrva.se.

För leverans till utlandet eller om du vill ha pappersfaktura på prenumerationen, klicka här »