≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Avdelning III inbjuder akademiens ledamöter till seminarium den 17 okt 2018 kl 1730–1930 rörande

”Luftstridskrafterna – ur försvarsberedningens perspektiv”

Seminariet inleds med en presentationen av försvarsberedningens arbete genom huvudsekreteraren i försvarsberedningen, Tommy Åkesson, och genomförs på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

För deltagande i seminariet krävs föranmälan. Seminariet är endast öppet för ledamöter i Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Agenda

1730–1930

  1. Presentation av försvarsberedningens perspektiv av luftstridskrafterna.
  2. Diskussion om konsekvenserna taktiskt, operativt och strategiskt av försvarsberedningens överväganden.
  3. Ev övriga avdelningsfrågor.

 
Anmälan om deltagande till claes.bergstrom@fhs.se senast måndagen den 15 okt kl 1200. Anmälan ska omfatta namn och personnummer.

 
Välkomna,

Claes Bergström
sekr avd III