‚Č° Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning f√∂r Luftkrigsvetenskap (III) inbjuder ledam√∂ter i Kungl Krigsvetenskapsakademien till seminarium kring temat ‚ÄĚV√§rlden idag‚ÄĚ. Tv√• av avdelning III kallade ledam√∂ter, genlt (ret.) Heikki Nikunen (FIN) och genmj (ret.) Tom Knutsen (NOR) kommer att redovisa sina reflektioner √∂ver Akademiens KV21-scenarier.

Seminariet genomförs på Försvarshögskolan onsdagen den 15 mars 2017 kl. 13.00 Р15.30. Föranmälan krävs till claes.bergstrom@hotmail.com senast måndagen 10 mars 2017, omfattande namn, personnummer och telefonnummer. Ange i anmälan om deltagande i eftersits önskas.

Deltagare i seminariet anm√§ler sig i FHS reception senast kl. 12.55. Akademien sammantr√§der mellan kl. 16.30 ‚Äď 19.15 (se s√§rskild kallelse).

Med utg√•ngspunkt i en f√∂rmodad h√§ndelseutveckling enligt scenarierna i Akademiens KV21-projekt har tv√• av avdelningens kallade ledam√∂ter, Nikunen och Knutsen, ombetts ur ett finskt respektive norskt perspektiv att redovisa troliga reaktioner fr√•n deras respektive f√∂rsvarsmakter och luftstridskrafter. Ledam√∂terna har √§ven uppmanats att redovisa f√∂rslag p√• √•tg√§rder som i n√§rtid i regionen kan genomf√∂ras i syfte att minimera effekterna av scenarierna. Ledam√∂terna har ombetts att s√§rskilt studera scenarierna ur ett luftstridskrafts­perspektiv.

Agenda

  • Kl. 13.00 ‚Äď 15.30 Presentationer av Nikunen och Knutsen, f√∂ljt av rundabordssamtal (inkl. paus).
  • Kl. 15.30 ‚Äď 16.25 Eftersits med kaffe (vissa avdelningar sammantr√§der)
  • Kl. 16.30 ‚Äď 19.15 Akademien sammantr√§der (s√§rskild kallelse)

 
Varmt välkomna,

Jan Andersson
Ordförande KKrVA avd för III (Luftkrigsvetenskap)

 
Per Nilsson
‚ÄĚV√§rlden i Dag‚ÄĚ avd III

Comments on this entry are closed.