‚Č° Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­l√∂jtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F √Ė R S V A R  &  S √Ą K E R H E T

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning f√∂r Luftkrigsvetenskap (III) inbjuder ledam√∂ter i Kungl Krigsvetenskapsakademien till seminarium kring temat ‚ÄĚV√§rlden idag‚ÄĚ. Tv√• av avdelning III kallade ledam√∂ter, genlt (ret.) Heikki Nikunen (FIN) och genmj (ret.) Tom Knutsen (NOR) kommer att redovisa sina reflektioner √∂ver Akademiens KV21-scenarier.

Seminariet genomförs på Försvarshögskolan onsdagen den 15 mars 2017 kl. 13.00 Р15.30. Föranmälan krävs till claes.bergstrom@hotmail.com senast måndagen 10 mars 2017, omfattande namn, personnummer och telefonnummer. Ange i anmälan om deltagande i eftersits önskas.

Deltagare i seminariet anm√§ler sig i FHS reception senast kl. 12.55. Akademien sammantr√§der mellan kl. 16.30 ‚Äď 19.15 (se s√§rskild kallelse).

Med utg√•ngspunkt i en f√∂rmodad h√§ndelseutveckling enligt scenarierna i Akademiens KV21-projekt har tv√• av avdelningens kallade ledam√∂ter, Nikunen och Knutsen, ombetts ur ett finskt respektive norskt perspektiv att redovisa troliga reaktioner fr√•n deras respektive f√∂rsvarsmakter och luftstridskrafter. Ledam√∂terna har √§ven uppmanats att redovisa f√∂rslag p√• √•tg√§rder som i n√§rtid i regionen kan genomf√∂ras i syfte att minimera effekterna av scenarierna. Ledam√∂terna har ombetts att s√§rskilt studera scenarierna ur ett luftstridskrafts­perspektiv.

Agenda

  • Kl. 13.00 ‚Äď 15.30 Presentationer av Nikunen och Knutsen, f√∂ljt av rundabordssamtal (inkl. paus).
  • Kl. 15.30 ‚Äď 16.25 Eftersits med kaffe (vissa avdelningar sammantr√§der)
  • Kl. 16.30 ‚Äď 19.15 Akademien sammantr√§der (s√§rskild kallelse)

 
Varmt välkomna,

Jan Andersson
Ordförande KKrVA avd för III (Luftkrigsvetenskap)

 
Per Nilsson
‚ÄĚV√§rlden i Dag‚ÄĚ avd III

Kommentering är avstängd / ej aktuell.