≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K O M M A N D E   M Ö T E N
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Korridoren till Kaliningrad finns nu att köpa som ebok direkt från akademien. Eboken kan läsas i alla eboksläsare som kan läsa mobi- eller epubfiler (ex Aldiko Book Reader för Android eller iBooks för iPhone).

Pris 49 kr.

Fyll i formuläret nedan. Alla fält måste vara ifyllda.

Samtidigt insättes kostnaden för boken (49 kr) på bankgiro konto nr 760-1487 med angivande av referensen JW KAL samt din epostadress. Så snart vi fått in ditt beställningsformulär samt betalningen finns på kontot skickar vi en nedladdningslänk via epost till dig.


När du trycker på ”skicka” godkänner du villkoren enligt nedan.

Villkor för användande av denna ebok

Köpt ebok är licensierad till köparen personligen. Eboken har inte några tekniska DRM-begränsningar och kan och får läsas på obegränsat antal datorer, e-läsare, surfplattor och smarta mobiltelefoner av licensinnehavaren personligen. Kopiering för vidare distribution till andra användare, återförsäljning, uppladdning till Internet eller andra former av digital distribution är förbjudet. Eboken innehåller flera synliga och osynliga märkningar, ex licensinnehavarens namn, inköpsdatum, epostadress och transaktionskod. Dessa uppgifter kan användas för att spåra olaglig kopiering.

Kommentering är avstängd / ej aktuell.

Next post:

Previous post: