≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Nätverket för IR historia (IRH) bjuder in till seminarium

Onsdag 14 november, kl. 13.00 – 15.00, rum A900, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet

Relationerna mellan Sovjetunionen och NATO-länderna förbättrades dramatiskt under det sena 1980-talet och tidiga 1990-talet vilket blev en bidragande faktor till kalla krigets slut. Efter Sovjetunionens kollaps år 1991 fortsatte relationen mellan Ryssland och väst att vara god. Sedan 1990-talets andra hälft har vi dock sett en försämring. Efter Vladimir Putins maktövertagande i slutet av 1999 blev situationen alltmer prekär. Samtidigt som samarbetet fortsatte började spänningar att växa fram och tillta.

Efter Putins återkomst för en tredje period som president år 2012 försämrades relationerna mellan Ryssland och väst märkbart. De nådde slutligen en ny lägsta punkt när Ryssland annekterade Krim i mars 2014 och skickade trupper till östra Ukraina för att stärka upproret mot regeringen Janukovytj och påverka det ännu pågående kriget. Idag, närmare tre decennier sedan kalla krigets slut, är Rysslands relation med väst spänd och konfliktfylld.

Vad gick fel? Finns det hopp för förbättring? 

Mark Kramer är professor, föreståndare för programmet för Kalla krigsstudier vid Harvards universitet och utgivare för tidskriften Journal of Cold War Studies.

För mer information, besök ekohist.su.se/irh