≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

The Troubled Partnership – Where are transatlantic relations heading?

Den 5 juni 2018 kl 8.00–09.30 på Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

On the occasion of the visit of Alexander Vershbow, Distinguished Fellow at the Atlantic Council and former Deputy Secretary General of NATO, the Atlantic Council Northern Europe Office, in cooperation with Allmänna Försvarsföreningen (AFF), cordially invite to an exclusive discussion on the status of the transatlantic relationship and its prospects ahead.

Läs mer och anmäl dig (pdf) »

Next post:

Previous post: