≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Inbjudan till seminarium

Svenska Atlantkommittén (SAK) inbjuder till ett seminarium på temat

Anfall och försvar: Zapad 2017 och Aurora17

den 6 november 2017 kl 14:00 – 16:30 (registrering från 13:45)
hos Frivärld, Kungsgatan 60

Anmälan sker till info@atlantkommitten.se senast kl 16:00 den 3 november

OBS! Begränsat antal platser, så först till kvarn gäller!

Program

1400 – 1430 Övningen Zapad 2017 – intentioner och förmågor.
Projektledare Gudrun Persson och förste forskare Johan Norberg, FOI

1430 – 1500 Övningen Aurora 17 – erfarenheter.
Biträdande övningsledaren, Överste Thomas Karlsson, HKV Försvarsmakten

1500 – 1510 Kaffe

1510 – 1530 Övningarna i ett säkerhetspolitiskt sammanhang.
Ambassadör Krister Bringéus, Utrikesdepartementet.

1530 – 1630 Frågor, svar och diskussion

 
Seminariet kommer modereras av Katarina Tracz.