≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

I samverkan med Försvarshögskolan inbjuder Kungl Krigsvetenskapsakademien intresserade att åhöra intressanta anföranden i akademien onsdagen den 12 mars 2014 kl 16.30–19.30 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Anmälan krävs och sker här »    

16.30 Kallade ledamoten Rolf Tamnes håller sitt inträdesanförande under rubriken ”Amerikanerne ute, russerne inne og tyskerne oppe?”

Natos første generalsekretær, Lord Ismay, skal ha sagt at Alliansens mål var «å holde russerne ute, amerikanerne inne og tyskerne nede». Kan man tenke seg en fremtidig situasjon med motsatte posisjoner, med «amerikanerne ute, russerne inne og tyskerne oppe»? Hvilke konsekvenser kan dette få for Nord-Europas geopolitiske og sikkerhetspolitiske situasjon?

Rolf Tamnes är professor vid Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole i Norge. Han var institutets direktør i ett antal år.

Avdelning V presenterar sin studie ”Var behövs frivilligheten?”. Föredragande är ledamoten Björn Körlof.

Ca 17.40 PAUS   (Öl/vatten och smörgås)

Ca 18.10 Ledamoten Marie Jacobsson redovisar sina tankar om ”Folkrätt, havsrätt och mänskliga rättigheter” med bäring mot det som händer i Medelhavet.

Ledamoten Gudrun Persson håller sitt inträdesanförande under rubriken ”Mellan krig och fred. Ryskt militärt tänkande då och nu”.

Under 1860- och 1870-talen stod den ryska krigsmakten inför formidabla utmaningar. Det var en tid av snabba förändringar – politiska, sociala, ekonomiska och tekniska. Idag är snabbheten än mer påtaglig. “Vad gör vi mot en robotstyrd motståndare”? frågade nyligen den ryske generalstabschefen Valerij Gerasimov. Då som nu gäller det att lära av andra och att tänka om. Ytterst handlar dessa frågor om Rysslands förmåga att anpassa sig efter utvecklingen, att utvecklas och ytterst – att överleva.

Gudrun Persson är forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut och Rysslandsexpert.

Varmt välkomna!

Frank Rosenius
Styresman