≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Hot mot försörjningssäkerheten

 
Torsdagen den 19 november 2015 kl. 09.00–12.30
Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.

Program

09.00 Välkomstord av huvudprojektledaren KV21, ledamoten Frank Rosenius
 
09.05 Inledning av delprojektledaren ”Icke-militära hot”, ledamoten Lars Nylén
 
09.10 Kan kranar strypas?
”IT-beroende och sårbarhet i det moderna samhället”, forskare Ulrik Franke, SICS
”Försörjningsfrågan som diplomatiskt medel”, ambassadör Ingolf Kiesow
”Sårbarheten i varuflödet”, generaldirektör Therese Mattsson
 
10.10 KAFFEPAUS
 
10.30 Panelsamtal om vårt beroende av tillförsel av förnödenheter?
”Sveriges skafferi”, f. landshövding Sven Lindgren, Civilförsvarsförbundet
”Hot inom elförsörjningen”, seniorkonsult Veikko Kekki
”Sjöfartsberoendet och den globala marknaden”, VD Pia Berglund, Svensk Sjöfart
”Drivmedelsförsörjning” försäljningschef Nils-Erik Berg, Preem
”Försörjningssäkerhet?”, senior rådgivare Hans Spets, Energimyndigheten
”Försörjningstrygghet”, sakkunnig Therese Frisell, Livsmedelsverket
 
11.55 Kan vi få hjälp av andra?
”Solidaritet och samarbete ur ett Nato-perspektiv”, generalmajor Karl Engelbrektson
 
12.15 Diskussion och avslutning: Vad behöver göras?

 

Anmälan om deltagande krävs och sker här »

Kommentering är avstängd / ej aktuell.